Municipal Government Digitalisation

Platforma integrata pentru servicii electronice

Aplicația creste eficienta personalului primăriei in rezolvarea cererilor cetățenilor precum si accesul acestora la serviciile oferite de primărie

Flux complet digitalizat: Cetățeanul inițiază o cerere, aceasta este prelucrata de către personalul primăriei si răspunsul ajunge automat la inițiator prin intermediul portalului. Aplicația creste eficienta personalului primăriei in rezolvarea cererilor cetățenilor precum si accesul acestora la serviciile oferite de primărie.

Portal cetățean: Permite accesul oricărui cetățean al localității la serviciile oferite de către primărie. Creste transparenta in accesarea serviciilor precum si timpul de răspuns.

Portal oraș: Oferă vizitatorului o experiență digitala unitara cu privire la oraș.

Aplicație de gestiune integrata: Centralizează si oferă instrumente complexe de rezolvare a cererilor cetățenilor, fie ca au fost inițiate prin intermediul unui canal electronic, fie la ghișeu.

Componente specializate: Aplicații specifice unui anumit tip de serviciu (de ex. taxe si impozite, buget, registru agricol, etc.). Platforma permite atât implementarea de la zero a componentelor specializate cat si integrarea cu aplicații existente.