Vision Smart Digital City

Platforma pentru Administrație Publică Inteligentă 

Flux complet digitalizat: Cetățeanul inițiază o cerere, aceasta este prelucrata de către personalul primăriei si răspunsul ajunge automat la inițiator prin intermediul portalului. Aplicația creste eficienta personalului primăriei in rezolvarea cererilor cetățenilor precum si accesul acestora la serviciile oferite de primărie.
Portal cetățean: Permite accesul oricărui cetățean al localității la serviciile oferite de către primărie. Creste transparenta in accesarea serviciilor precum si timpul de răspuns. 
Portal oraș: Oferă vizitatorului o experiență digitala unitara cu privire la oraș.
Aplicație de gestiune integrata: Centralizează si oferă instrumente complexe de rezolvare a cererilor cetățenilor, fie ca au fost inițiate prin intermediul unui canal electronic, fie la ghișeu.
Componente specializate: Aplicații specifice unui anumit tip de serviciu (de ex. taxe si impozite, buget, registru agricol, etc.). Platforma permite atât implementarea de la zero a componentelor specializate cat si integrarea cu aplicații existente.

Portal cetățean

Portalul cetățeanului permite accesul electronic transparent la serviciile oferite de primărie, accesul la documentele emise, accesul la informații utile precum si gestiunea întregii interacțiuni dintre acesta si primărie.

Portal oraș

Portalul orașului oferă funcționalități extinse pentru prezentare de conținut digital bazate pe cele mai noi tehnologii în domeniu, fiind totodată si un punct de plecare pentru accesul cetățenilor la servicii electronice și interacțiuni virtuale cu primăria.

Aplicație integrată gestiune cereri

Îmbunătățește colaborarea angajaților primăriei pentru rezolvarea cererilor cetățenilor prin automatizarea si digitalizarea fluxurilor de lucru particularizate fiecărei primarii.

Dashboard

Tablou de bord cu informații in timp real despre:

 • Cereri si procese in curs de aprobare
 • Conturi noi
 • Cereri noi
 • Cereri aprobate
 • Cereri respinse
 • Top 5 Cetățeni
 • Top 5 Servicii
 • Cereri in funcție de status
 • Distribuția cetățenilor înrolați pe diverse categorii
Gestiune activități consiliului local

Digitalizarea complete a activităților consiliului local / județean printr-un set de instrumente digitale care permit inițierea de proiecte, elaborarea si votarea acestora:

 • elaborarea proiectelor de hotărâri
 • convocarea ședințelor consiliului local
 • desfășurarea ședințelor de consiliu local
Aplicații interne specifice

Vision API 365 este o platforma IT inovatoare care oferă un set complex, integrat si complet de instrumente digitale pentru eficientizarea, automatizarea si digitalizarea proceselor de lucru din cadrul administrațiilor publice locale.

Smart City GIS

Platforma are componenta GIS prin care interacționeze cu ușurință și publica date pe hărți vizuale

Smart City Lighting

Monitorizați, controlați inteligent și de la distanță echipamentele de iluminat

Leaflet file
Attachment Size
Vision ePrimarie 13.94 MB

Case Studies